Public & Social-Profit

In alle HR diensten die Select Human Resources levert staat maatwerk en topkwaliteit voorop. Daarom werd ook de aparte Business Unit gericht op de Publieke & Non –Profit sector in het leven geroepen.

Want de overheidsmarkt met zijn specifieke procedures , profielvereisten en contractvormen, vraagt een gerichte focus en opvolging.

 

Wat doen we binnen Select HR naar  de publieke en social-profit sector toe?

 1. Medewerkers begeleiden naar een job bij overheidsdiensten , lokale besturen  en non-profit 
 2. Ondersteuning personeelsbeleid
 3. Begeleiden van ontslagen werknemers naar de arbeidsmarkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naar wie richten we ons?

Publieke sector

Alle overheden:

 • Europees
 • Federaal
 • Gewestelijke (Vlaams,- Waals- en Brusselse gewestregering)
 • Provinciale & Gemeentelijke

 

 

Non –Profit

 • Medische diensten
 • Sociale zorg
 • Gezondheidszorg
 • Mutualiteiten
 • Ngo's

 

 

Kandidaten

Iedereen die in de Publieke of Non-Profit sector aan de slag wil kan bij ons terecht. Onder andere profielen als:

 • Administratief
 • Financieel
 • Logistiek
 • Verplegend
 • (para)medisch
 • Hr
 • Technisch
 • Facility
 • Marketing & communicatie
 • ...

 

 

Hoe Select HR een meerwaarde betekent voor Public en Non-Profit?