Vandaag jobstudent, morgen je vaste kracht?

Jobstudent als antwoord op de krappe arbeidsmarkt?

Wist je dat bijna de helft van dewerkgevers vandaag al inzet op jobstudenten om hun vacatures in te vullen?  

Studentenarbeid

475 uren i.p.v. 50 dagen

MEER STUDENTENARBEID: 475 uren i.p.v. 50 dagen
475 uur komt overeen met bijna 60 dagen (van 8 uur). Dat betekent dat de studenten nu bijna 10 dagen meer mogen werken per jaar.
JOBS WORDEN AANTREKKELIJKER
Jobs waar studenten halve dagen of een aantal uur werkkregen, waren tot voor kort onpopulair. Nu kan u als werkgever elk uur plannen en  benutten. 
MEER FLEXIBILITEIT
Er wordt per uur geteld i.p.v. in dagen. Hierdoor worden halve dagen of zelfs enkele uren ook een optie! Zo kunnen studies en werk veel vlotter gecombineerd worden.
UREN TELLING
Zowel uitzend- en rekruteringskantoren als de studenten zelf kunnen hun teller volgen op: STUDENT@WORK.BE 

WIST JE DAT?

KINDERBIJSLAG: Max. 240u/kwartaal
Een student mag momenteel per kwartaal maximum 240 uur werken om zijn recht op kindergeld niet te verliezen. 
WERKSTUDENT: 240u/kwartaal

Wanneer het max. aantal uren overschreden wordt, krijgt de student het statuut werkstudent. Zowel de student als de werkgever betalen dan RSZ zoals bij een gewone werknemer. Het jaar nadien heeft de student ook recht op vakantiegeld, wat een jobstudent niet heeft.

FISCAAL TEN LASTE: -240u/kwartaal
Zo lang een student onder zijn maximaal aantal te presterenuren blijft, blijft hij ook fiscaal ten laste bij de ouders. 
VANAF 15 JAAR (EN 2 JAAR HUMANIORA)
Een student mag werken vanaf 15 jaar en indien hijminstens de eerste 2 jaren van de humaniora volgde. Als dat laatste niet het geval is, schuift de leeftijd op naar 16 jaar.  
MAX. 40u per week
Er mag per week maximaal 40u gewerkt worden. 
PROEFPERIODE: eerste 3 werkdagen
De eerste drie arbeidsdagen van de student worden automatisch beschouwd als hun proefperiode.  

BENT U OP ZOEK NAAR STUDENTEN?

Voor de paasvakantie, zomervakantie, of daarbuiten