7 veelgestelde vragen over jobstudenten op een rijtje

Gepubliceerd op: 1 juli 2019

Dit jaar zijn een recordaantal jobstudenten aan het werk. Ze zijn in totaal met zo’n 463.500, volgens sectorfederatie Federgon. Daarom zetten we hieronder de meestgestelde vragen over studentenwerk op een rijtje.

Wie komt er in aanmerking voor een studentencontract?

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen werken als jobstudent onder de voorwaarde dat ze geslaagd zijn voor het tweede middelbaar. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren sowieso aan de slag.

Een leeftijdslimiet is er niet, maar studeren moet wel de hoofdactiviteit zijn. Werknemers die na de werkuren nog een bacheloropleiding volgen komen dus niet in aanmerking. Dit geldt ook voor mensen die avondschool volgen of andere vormen van onderwijs met een beperkt leerplan.

Hoeveel uren mag een jobstudent werken?

Door de flexibelere regeling die in 2017 werd ingevoerd, mogen jongeren nu 475 uren per kalenderjaar werken, in plaats van de vroegere 50 dagen. Die werkuren mogen het hele jaar door vrij gekozen worden. Zij die boven die grens gaan, betalen vanaf het 476ste uur de normale sociale bijdragen.

Wat bij ziekte?

Als een jobstudent ziek is moet die onmiddellijk zijn of haar arbeidsongeschiktheid melden bij de werkgever en ook binnen de twee dagen een medisch getuigschrift bezorgen. De niet-gepresteerde dagen moeten niet worden betaald op voorwaarde dat de student minder dan een maand in dienst is.

Wat als de student net afstudeert?

Studenten die in juni of in de zomermaanden afstuderen mogen nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken. Daarna worden ze niet meer als student beschouwd en mogen ze dus geen studentjobs meer doen.

En een studentenjobs in het buitenland?

Studenten die bijvoorbeeld in Frankrijk aan de slag gaan als jobstudent, mogen nog altijd 475 uur werken eens ze terug in België zijn. Studentenwerk in het buitenland heeft dus geen invloed op het aantal uren dat een student in ons land mag werken.

Moeten jobstudenten belastingaangiften invullen?

Ook voor jobstudenten is een belastingsaangifte verplicht. Maar in tegenstelling tot een gewone werknemer, betalen jobstudenten geen belasting op hun salaris. Ze betalen slechts 2,7% van hun loon aan solidariteitsbijdrage.

Jobstudenten zijn ook voor de werkgever fiscaal voordelig. Ook die betaalt slechts 5,42% RSZ-belasting op het salaris van de student en er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Hoeveel mogen studenten verdienen om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders?

Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders, als ze gezamenlijk worden belast, mogen jobstudenten de grens van 6.807,50 euro bruto per jaar niet overschrijden. Als ze dat wel doen dan worden ze niet meer als fiscaal ten laste beschouwd en betalen de ouders meer belastingen.Ben je nog op zoek naar leuke studentenjob of stage? Neem zeker een kijkje in ons aanbod


Bronnen: http://tiny.cc/7le28y; http://tiny.cc/joe28y

Actuele blog artikelen