De arbeidsmarkt begint zich te herstellen

Gepubliceerd op: 22 juli 2020

Het virus neemt weer in kracht toe, maar de afgelopen maanden heeft de arbeidsmarkt zich alvast kunnen herstellen dankzij een stijging in het aantal aanwervingen (+111%) tussen de eerste twee maanden van de crisis (maart-april) en de laatste twee maanden (mei-juni). Het aantal nieuwe contracten ligt nog steeds aanzienlijk lager dan vorig jaar.

Het was Securex die deze cijfers deelde. Ze laten een stijging zien van 111% in de aanwervingen tussen maart-april en mei-juni. Maar deze stijging is niet voor iedereen dezelfde: zo is de stijging sterker bij de arbeiders (+128%) dan bij de bedienden (+78%). Een verklaring voor deze heropleving is voornamelijk de heropening van winkels en horeca in mei en juni.

Minder contracten in vergelijking met vorig jaar

Als we deze cijfers vergelijken met het aantal nieuwe contracten vorig jaar, is het aantal lager. Zo noteerde Securex in mei 2020 gemiddeld -47% minder nieuwe aanwervingen dan in 2019 (-50% voor arbeiders en -47% voor bedienden). De maand juni volgt deze trend: Securex noteert een daling van gemiddeld -31% ten opzichte van juni 2019 (-32% voor arbeiders en -17% voor bedienden).

Bedrijven zijn voorzichtiger

Naast de daling van het aantal nieuwe contracten stelde Securex een nieuw evenwicht vast tussen contracten van bepaalde duur en contracten van onbepaalde duur. Tussen de eerste twee maanden van de crisis en de laatste twee maanden was er een stijging van 91% in nieuwe contracten van bepaalde duur voor werknemers, vergeleken met een stijging van 49% in contracten van onbepaalde duur.

Nog geen grote aantallen ontslagen

Wat de ontslagen betreft, ziet Securex niet veel verandering. Er is geen significante toename van onvrijwillig vertrek in vergelijking met juni vorig jaar (0,5% voor 2019 versus 0,52% voor 2020). Dit kan worden verklaard door het feit dat we ons momenteel in een kunstmatige situatie bevinden, waarin ontslagen worden uitgesteld dankzij overheidsmaatregelen.

Wilt u zich laten adviseren door HR-professionals in deze moeilijke tijd? Onze experts staan klaar om u te helpen met advies, outplacementbegeleiding of het vinden van nieuw talent. Contacteer een expert in uw regio

Actuele blog artikelen