Regelgeving outplacement

Gepubliceerd op: 19 mei 2020

Neem je als organisatie afscheid van een medewerker? Of staan er herstructureringen gepland? Dan kan het zijn dat je outplacementbegeleiding zal moeten voorzien. Maar wat houdt dit juist in? Wanneer ben je als werkgever verplicht en welke voordelen kan je eruit halen?

De wetgeving rond outplacement is niet zo eenduidig. Zo zijn er vier verschillende regelingen afhankelijk van de situatie van de werkgever en werknemer.

Algemene regeling

De algemene regeling treft werknemers die ontslaan zijn vanaf 1 januari 2014 niet werden ontslagen omwille van dringende reden en recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of daarmee corresponderende opzeggingsvergoeding. Leeftijd heeft hier dus geen belang.

Specifieke regeling

Daarnaast bestaat een specifieke regeling voor werknemers die nog geen 30 weken opzegtermijn hebben maar wel minstens 45 jaar oud zijn én minstens 1 jaar in dienst zijn, ook zij hebben recht op een outplacementbegeleiding.

Herstructurering

Verder bestaat er nog een derde regeling wanneer er sprake is van herstructurering. Er moet dan door de werkgever een tewerkstellingscel worden opgericht die outplacement moet aanbieden aan elke medewerker ontslagen in het kader van de herstructurering.

  • Medewerkers die 45 jaar of ouder zijn op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag moeten minimum 60 uren outplacement aangeboden krijgen tijdens de periode van 6 maanden dat deze werknemers ingeschreven moeten zijn in de tewerkstellingscel.
  • Zij die nog geen 45 jaar zijn op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag moeten minimum 30 uren outplacement aangeboden krijgen tijdens de periode van 3 maanden dat deze werknemers ingeschreven moeten zijn in de tewerkstellingscel. 

Medische overmacht

Het kan zijn dat u de arbeidsovereenkomst verbreekt omwille van medische overmacht. Dit kan natuurlijk pas nadat het re-integratietraject voor definitie arbeidsongeschikte werknemers volledig is doorlopen en beëindigd.

De werknemer aan wiens arbeidsovereenkomst een einde komt doordat de werkgever zich beroept op medische overmacht heeft ten laste van de werkgever recht op een outplacementbegeleiding ter waarde van 1.800 euro.

Voordelen van outplacement

Al deze regelingen buiten beschouwing gehouden, kan u als werkgever ook een ouplacementbegeleiding aanbieden wanneer dit niet verplicht is of een minimum aantal uren begeleiding uitbreiden. Bij Select kan u bovendien volledig op maat een outplacementbegeleiding uitwerken.

Waarom u dat zou doen? Het heeft niet alleen voordelen voor uw ex-werknemer maar ook voor u als werkgever. Een ontslag is altijd moeilijk en vaak ook pijnlijk voor de werknemer. Door een ouplacementbegeleiding aan te bieden, biedt u uw werknemer perspectief op een nieuwe baan.

Daarnaast helpt het ook uw employer brand en imago vooruit. Zo zullen huidige werknemers inzien dat u begaan bent met uw medewerkers en zal de vertrekkende werknemer meer geneigd zijn de zaken netjes af te handelen.

Ten slotte bespaart u tijd en zorgen. Zo kan u focussen op uw kernactiviteiten zonder in te moeten zitten over vertrekkende medewerkers. U weet immers dat ze door professionals niet alleen emotioneel worden opgevangen maar ook professioneel worden begeleid naar een nieuwe job.

Ontmoet hier onze outplacementbegeleiders Aurélie en Barbara.


Wens je meer informatie? Stuur jouw vraag naar ons team van experts: consultancy@selecthr.be

Actuele blog artikelen