Wat zijn de gevolgen van de afgelopen coronacrisis? En 7 andere veelgestelde vragen over jobstudenten

Gepubliceerd op: 28 juni 2021

De zomer begint en veel studenten doen een eerste studentenjobs tijdens de komende maanden. Daarom frissen we het geheugen op met enkele veelgestelde vragen over jobstudenten in dit artikel. En we bekijken enkele aanpassingen die zijn doorgevoerd omwille van de Coronacrisis.

Wie komt er in aanmerking voor een studentencontract?

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen werken als jobstudent onder de voorwaarde dat ze geslaagd zijn voor het tweede middelbaar. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren sowieso aan de slag.

Een leeftijdslimiet is er niet, maar studeren moet wel de hoofdactiviteit zijn. Werknemers die na de werkuren nog een bacheloropleiding volgen komen dus niet in aanmerking. Dit geldt ook voor mensen die avondschool volgen of andere vormen van onderwijs met een beperkt leerplan.

Hoeveel uren mag een jobstudent werken?

Door de flexibelere regeling die in 2017 werd ingevoerd, mogen jongeren nu 475 uren per kalenderjaar werken, in plaats van de vroegere 50 dagen. Die werkuren mogen het hele jaar door vrij gekozen worden. Zij die boven die grens gaan, betalen vanaf het 476ste uur de normale sociale bijdragen.

Wat bij ziekte?

Als een jobstudent ziek is moet die onmiddellijk zijn of haar arbeidsongeschiktheid melden bij de werkgever en ook binnen de twee dagen een medisch getuigschrift bezorgen. De niet-gepresteerde dagen moeten niet worden betaald op voorwaarde dat de student minder dan een maand in dienst is.

Wat als de student net afstudeert?

Studenten die in juni of in de zomermaanden afstuderen mogen nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken. Daarna worden ze niet meer als student beschouwd en mogen ze dus geen studentjobs meer doen.

En een studentenjobs in het buitenland?

Studenten die bijvoorbeeld in Frankrijk aan de slag gaan als jobstudent, mogen nog altijd 475 uur werken eens ze terug in België zijn. Studentenwerk in het buitenland heeft dus geen invloed op het aantal uren dat een student in ons land mag werken.

Moeten jobstudenten belastingaangiften invullen?

Ook voor jobstudenten is een belastingsaangifte verplicht. Maar in tegenstelling tot een gewone werknemer, betalen jobstudenten geen belasting op hun salaris. Ze betalen slechts 2,7% van hun loon aan solidariteitsbijdrage.

Jobstudenten zijn ook voor de werkgever fiscaal voordelig. Ook die betaalt slechts 5,42% RSZ-belasting op het salaris van de student en er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Hoeveel mogen studenten verdienen om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders?Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders, als ze gezamenlijk worden belast, mogen jobstudenten de grens van 6.807,50 euro bruto per jaar niet overschrijden. Als ze dat wel doen dan worden ze niet meer als fiscaal ten laste beschouwd en betalen de ouders meer belastingen.

De gevolgen van de coronacrisis op de regels rond studentwerk?

De gezondheidscrisis van vorig jaar heeft gevolgen gehad voor het werk van de studenten. Daarom zijn er versoepelingen wat betreft het aantal uren dat een student in het jaar 2021 mag werken.

Allereerst tellen de uren van het derde kwartaal 2021 niet mee voor je resterende uren. Je zal ze dus niet op je teller zien.

  • De uren van het eerste en het tweede kwartaal 2021 worden echter wel geteld zoals gewoonlijk. Maar dat geldt niet voor studenten die werken in de gezondheidszorg en het onderwijs, voor hen werden de uren van het eerste en tweede kwartaal van 2021 al niet meegeteld.
  • De nieuwe maatregel voor het derde kwartaal 2021 geldt voor alle studenten.

Ten tweede, wat de kinderbijslag betreft, hebben de regionale instellingen die de kinderbijslagen toekennen, voor 2020 en 2021 een uitzonderingsregeling uitgewerkt. De gepresteerde uren tijdens het tweede kwartaal (april, mei, juni) 2020 en van het derde kwartaal (juli, augustus, september) 2021 worden niet in rekening gebracht voor je totaal van

  • 475 uren per jaar (in Vlaanderen en Wallonië),
  • 240 uren per kwartaal (in Brussel), of
  • 175 uren per kwartaal (in de Duitstalige Gemeenschap).

Ze tellen dus niet mee voor je resterende uren. Ook de uren die je hebt gewerkt in de zorg en het onderwijs in het vierde kwartaal (oktober, november, december) 2020 en het eerste kwartaal (januari, februari, maart) 2021, tellen niet mee voor de berekening van je totaal.

Als laatste, indien een student teveel verdient, kan hij het risico lopen niet meer fiscaal ten laste te zijn van zijn ouders. In normale omstandigheden zouden je ouders inderdaad meer belastingen moeten betalen. Maar in dit geval worden tijdens

  • het tweede kwartaal 2020 en het derde kwartaal 2021 (voor alle studenten)
  • het vierde kwartaal 2020, het eerste en tweede kwartaal 2021(voor wie werkt in de zorg en het onderwijs)
je inkomsten als student niet meegerekend om te bepalen of je fiscaal al dan niet ten laste van je ouders bent.Ben je nog op zoek naar leuke studentenjob of stage? Neem zeker een kijkje in ons aanbod

Bronnen: http://tiny.cc/7le28y; http://tiny.cc/joe28y; https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/algemeen/covid19.html

Actuele blog artikelen