Deze zomer een jobstudent in uw organisatie?

Gepubliceerd op: 10 juni 2022

De zomer is in aantocht en dat betekent dat er veel studenten tijd hebben om te werken. Ook voor hen wordt het leven iedere dag duurder, ga er dus maar vanuit dat er heel wat studenten op zoek zullen gaan naar een vakantiejob. Ook als werkgever kan u er baat bij hebben om deze zomer een student aan te werven. Zo bouw je meteen een band op met je toekomstig doelpubliek, want het zijn net die studenten die binnen enkele jaren op de arbeidsmarkt treden.

Hieronder enkele veelgestelde vragen over het te werk stellen van studenten:

Wie komt er in aanmerking voor een studentencontract?


Jongeren vanaf 15 jaar kunnen werken als jobstudent onder de voorwaarde dat ze geslaagd zijn voor het tweede middelbaar. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren sowieso aan de slag.

Een leeftijdslimiet is er niet, maar studeren moet wel de hoofdactiviteit zijn. Werknemers die na de werkuren nog een bacheloropleiding volgen komen dus niet in aanmerking. Dit geldt ook voor mensen die avondschool volgen of andere vormen van onderwijs met een beperkt leerplan.

Hoeveel uren mag een jobstudent werken?


Door de flexibelere regeling die in 2017 werd ingevoerd, mogen jongeren nu 475 uren per kalenderjaar werken, in plaats van de vroegere 50 dagen. Die werkuren mogen het hele jaar door vrij gekozen worden. Zij die boven die grens gaan, betalen vanaf het 476ste uur de normale sociale bijdragen.

Wat bij ziekte?


Als een jobstudent ziek is moet die onmiddellijk zijn of haar arbeidsongeschiktheid melden bij de werkgever en ook binnen de twee dagen een medisch getuigschrift bezorgen. De niet-gepresteerde dagen moeten niet worden betaald op voorwaarde dat de student minder dan een maand in dienst is.

Wat als de student net voor of na de zomer afstudeert?


Studenten die in juni of in de zomermaanden afstuderen mogen nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken. Daarna worden ze niet meer als student beschouwd en mogen ze dus geen studentjobs meer doen.

De jobstudent werkte al in het buitenland, wat met zijn of haar uren?


Studenten die bijvoorbeeld in Frankrijk aan de slag gaan als jobstudent, mogen nog altijd 475 uur werken eens ze terug in België zijn. Studentenwerk in het buitenland heeft dus geen invloed op het aantal uren dat een student in ons land mag werken.

Moeten jobstudenten belastingaangiften invullen?


Ook voor jobstudenten is een belastingsaangifte verplicht. Maar in tegenstelling tot een gewone werknemer, betalen jobstudenten geen belasting op hun salaris. Ze betalen slechts 2,7% van hun loon aan solidariteitsbijdrage.

Jobstudenten zijn ook voor de werkgever fiscaal voordelig. Ook die betaalt slechts 5,42% RSZ-belasting op het salaris van de student en er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Hoeveel mogen studenten verdienen om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders?


Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders, als ze gezamenlijk worden belast, mogen jobstudenten de grens van 6.807,50 euro bruto per jaar niet overschrijden. Als ze dat wel doen dan worden ze niet meer als fiscaal ten laste beschouwd en betalen de ouders meer belastingen.

Aanpassingen omwille van corona:


Omdat er een groot tekort heerst in bepaalde sectoren en studenten in de beginjaren van corona minder konden werken, is er een aanpassing naar het aantal uren dat studenten mogen werken.

De eerste 45 uren van het eerste kwartaal (januari – maart) tellen niet mee. Dit geldt voor alle studenten, met uitzondering van jobstudenten in de gezondheidszorg en het onderwijs. Voor hen tellen alle uren van het eerste en het tweede kwartaal niet mee.

Opletten met kinderbijslag

Als je veel werkt tijdens de coronacrisis, verdien je ook meer en bestaat de kans volgens de normale regels dat je niet meer fiscaal ‘ten laste’ bent van je ouders.

In normale omstandigheden zouden je ouders inderdaad meer belastingen moeten betalen. Maar in dit geval worden tijdens
  • het tweede kwartaal 2020 en het derde kwartaal 2021 (voor alle studenten)
  • de eerste 45 uren van het eerste kwartaal 2022 (voor alle studenten)
  • het vierde kwartaal 2020, het eerste, tweede kwartaal 2021 en het eerste, tweede kwartaal 2022 (voor wie werkt in de zorg en het onderwijs)


je inkomsten als student niet meegerekend om te bepalen of je fiscaal al dan niet ten laste van je ouders bent.

Wil je deze zomer een jobstudent aan het werk zetten in jouw organisatie? Neem contact op met een kantoor in je buurt. Wij ondersteunen je zoektocht en de administratie.

Actuele blog artikelen