Wanneer is het te warm om te werken?

Gepubliceerd op: 17 juni 2022
Vandaag en morgen gaan de temperaturen de hoogte in in ons land. Tot boven de 30 graden! Maar is dat te warm om te werken?

Werknemers hebben recht op een aantal beschermende maatregelen als het te warm wordt op het werk. Maar wanneer is het nu echt te warm en hoe meten we dat?

Volgens de wet kunnen we met een gewone thermometer niet weten of het al dan niet te warm is op de werkvloer. Neen, daarvoor gebruiken we best een “vochtige globethermometer”.

Deze houdt namelijk rekening met de luchtvochtigheid en met de stralingstemperatuur van voorwerpen in de werkplek, want ook die hebben invloed op uw welzijn. Op die manier krijg je de WBGT-temperatuur die doorgaans lager uitvalt dan gewoonlijk.

Maximale temperaturen


Afhankelijk van de fysieke werkbelasting, zijn er maximale drempelwaarden waarop het te warm wordt om arbeid te verrichten. Voor werknemers die zeer zware intensieve lichamelijk inspanningen leveren, zoals grondwerken, ligt de drempel dus lager dan voor mensen met een bureaujob.

Bij licht kantoorwerk ligt de drempelwaarde op 29 graden op de WBGT-index, dat komt doorgaans overeen met 31 à 32 graden Celsius. Bij staand werk ligt de drempel al lager: 26 graden, ofwel 28 à 29 Celsius. Bij zeer zwaar werk gaat het om 18 graden op de vochtige globethermometer, wat ongeveer overeenkomt met 20 graden Celsius.

Best neem je zelf ook enkele maatregelen bij warm weer, maar als de maximumtemperatuur overschreden wordt dan moet de werkgever beschermingsmiddelen voorzien. Denk aan hoofddeksels, zonwering, verfrissende dranken en ventilatie. Als de hittegolf aanhoudt en werknemers hinder ervaren, dan moet de werkgever ook voldoende rusttijden toestaan.

Korte broek


Goed nieuws: zo’n 97 procent van de werkgevers neemt al dergelijke maatregelen, blijkt uit een bevraging van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vorig jaar.

Veel bedrijven versoepelen ook kledijvoorschriften voor werknemers bij overdreven hitte. In 64 procent van de ondernemingen mogen mannelijke medewerkers zelfs met een korte broek naar het werk.

Code rood


Wanneer de hitte lang aanhoudt, kan het KMI code rood afkondigen. Dan gelden er enkele maatregelen:
  • Veel drinken
  • Het zoutgehalte op peil houden
  • Veel rusten
  • In een gekoelde ruimte verblijven
  • Vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging
  • Rechtstreekse zonnestralen vermijden

Actuele blog artikelen