Wat is jeugdvakantie?

Gepubliceerd op: 21 juni 2022

Om ervoor te zorgen dat ook werknemers die pas begonnen zijn met werken, vakantie kunnen nemen, werd jeugdvakantie in het leven geroepen. Maar voor wie geldt dit en wat is het?

Om uit te leggen wat jeugdvakantie is, moeten we eerst uitleggen hoe het systeem van vakantiedagen normaal gesproken werkt. Werknemers in de privésector hebben recht op betaald verlof. Het aantal dagen wordt berekend aan de hand van het aantal dagen dat ze het jaar voordien hebben gewerkt. Een volledig kalenderjaar gewerkt, staat gelijk aan 20 verlofdagen.

Als je net gestart bent als werknemer en het dus je 1e jaar aan het werk is, zou je geen recht krijgen op betaald verlof. Je hebt immers geen voorafgaand jaar gewerkt. Toch kan je via jeugdvakantie betaald verlof opnemen.

Jeugdvakantie

Jeugdvakantie gaat uit van de overheid. Dankzij jeugdvakantie kunnen startende werknemers ook vier weken betaald verlof nemen. Maar niet iedereen kan zomaar beroep doen op jeugdvakantie. Je moet aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Je was nog geen 25 jaar op 31 december in het jaar dat je afstudeerde
  • Je hebt minstens een maand als loontrekkende gewerkt in het jaar dat je afstudeerde
  • Je moet werk hebben 
  • Je hebt al je gewone betaalde vakantiedagen waarop je recht hebt, al opgenomen 

Voorbeeld 1: je studeerde af in september 2021 en vond meteen een job. Je startte op 1 november 2021. In 2022 mag je jeugdvakantie opnemen.
Voorbeeld 2: Je studeert af in september 2021 en in januari 2022 start je jouw eerste job, dan kan je geen jeugdvakantie opnemen in 2022. Je zal dan in 2023 wel 20 verlofdagen hebben opgebouwd.

Sommige bedrijven bieden hun werknemers onbetaalde verlofdagen aan. Zo kan je er in de zomer wel nog even tussenuit. Bespreek dit zeker met de HR-dienst van jouw werkgever.

Hoeveel bedraagt mijn betaalde jeugdvakantie?

Betaald verlof is gelijk aan je loon, maar jeugdvakantie is net iets anders. Omdat de overheid tegemoet komt, ligt dit bedrag lager dan je loon. De uitkering van jeugdvakantie bedraagt 65% van je brutoloon op het moment dat je jouw eerste vakantiedag opneemt. Het brutoloon is begrensd op 2.297,90 euro.

Ben je net afgestudeerd en op zoek naar een eerste werkervaring? Neem zeker een kijkje tussen onze vacatures of neem contact op met een consultant in jouw regio.

Actuele blog artikelen