Hoe mensgericht hybride werken implementeren?

Gepubliceerd op: 7 december 2021

Eind 2020 tekende Select samen met 112 andere bedrijven het charter van Baanbrekende Werkgever om zo de uitdagingen rond mobiliteit en hybride werken samen aan te pakken. Een van de aandachtspunten binnen het charter is mensgericht hybride werken. Maar hoe doe je dat tijdens corona?

"De Baanbrekende Werkgever formuleert een duidelijk beleid rond flexibele werkuren."
- Charter Baanbrekende Werkgever

De uitbraak van COVID-19 en verplicht thuiswerken zorgde in veel bedrijven voor een versnelde uitrol van een thuiswerkbeleid, zij het bij sommigen een tijdelijk flexibel beleid. Bij Select was flexibiliteit al voor corona mogelijk met thuiswerken en glijdende uren. Verplicht thuiswerk vormde de ideale accelerator om flexibel werken een update te geven die ook na Corona zou blijven gelden.

“Een Baanbrekende Werkgever zet de medewerker centraal.” Daarom wees de directie de vernieuwing van de thuiswerkpolicy toe aan een interne werkgroep. Deze bestond uit zes medewerkers van verschillende regio’s, die op verschillende niveaus in de organisatie werken. Aan de hand van een enquête, ingevuld voor heel de organisatie, formuleerde de werkgroep eerste voorstellen. Deze werden afgetoetst met directie, HR en IT om zo na enkele weken van overleg tot een concrete flexpolicy te komen.

"Een Baanbrekende Werkgever schept een duidelijk kader rond hybride werken waarbij vertrouwen de basis is en waarbij hij voldoende vrijheid geeft om privé en werk te integreren, waar wenselijk en mogelijk."
- Charter Baanbrekende Werkgever

Om de nieuwe flexpolicy kracht bij te zetten en concreter te maken, brachten de leden van de flexwerkgroep de nieuwe policy in de praktijk aan de hand van voorbeelden uit hun eigen leven. Op die manier lieten ze zien dat flexwerk voor een betere work-life balans kan zorgen en Select haar medewerkers de vrijheid geeft om hun eigen uurrooster samen te stellen: vroeger stoppen om de kinderen op te halen van school of op locatie werken aan zee om je volledig te kunnen focussen.

"Een Baanbrekende Werkgever geeft leidinggevenden het juiste kader en de juiste handvaten, via opleiding en begeleiding, zodat zij individuen en teams goed kunnen ondersteunen."
- Charter Baanbrekende Werkgever

Een nieuwe manier van hybride werken vraagt ook een nieuwe manier van ondersteunen en leidinggeven. Om ervoor te zorgen dat leidinggevenden en coaches binnen Select hun teams in dit nieuw normaal optimaal kunnen ondersteunen, organiseerde HR verschillende trainingen. Digitale ronde tafels maakten het mogelijk om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Het opleidingstraject in 2022 zet hier verder op in en de Performance Cyclus is aangevuld met competenties die nodig zijn in dit nieuwe werken.

Helemaal geïntegreerd is de nieuwe flexpolicy nog niet. Zo maken de steeds veranderende maatregelen het nog niet mogelijk om terug naar kantoor te komen. Toch vormen de inspanningen van het afgelopen jaar een goede voorbereiding op een definitief ‘nieuwe normaal’ waarin hybride werken een blijver zal zijn.

Lees ook: Hoe creëerde Select verbondenheid in tijden van corona?
Lees ook: Select opnieuw baanbrekende werkgever in 2022

Actuele blog artikelen