Welke stappen dient u te ondernemen bij ontslag?

Gepubliceerd op: 26 september 2022

Een ontslag is nooit aangenaam. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Als werkgever komt er ook heel wat bij kijken op administratief en procedureel vlak. Wees daarom goed voorbereid. We helpen je een handje bij de to-dos op administratief en procedureel vlak.

1. Het ontslaggesprek

Het ontslag komt vaak onverwacht en kan veel vragen en emoties losmaken. Een goed opgebouwd ontslaggesprek, helpt om antwoorden te bieden bij die vragen en emoties. Dit is geen verplichting, maar maakt het voor beide partijen menselijker.

Houd het wel kort en duidelijk! Een dergelijk gesprek kan namelijk ook een onverwachtse wending krijgen. Soms voelt men dit op voorhand al aan, maar soms ook niet. Het is aangeraden een expert in te schakelen, die ter plaatse ondersteuning biedt bij het gesprek.

Informeer daarvoor bij uw outplacementpartner. Vaak is dit inbegrepen in een outplacementprogramma.

2. Reden van ontslag

Sinds 2014 heeft de werknemer het recht om de reden tot ontslag schriftelijk op te vragen. Bereid dit alvast voor, zodat je zonder problemen kan antwoorden. Verzamel eventuele verwittigingen die schriftelijk zijn meegedeeld. Ook in evaluatieverslagen kan je deze misschien terugvinden.

3. Opzegtermijn of -vergoeding?

Je kan kiezen om de opzegtermijn te laten presteren, de arbeidsovereenkomst loopt nog verder gedurende de vastgestelde termijn. Je kan er ook voor kiezen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang en een compenserende opzeggingsvergoeding uit te betalen.

4. Ontslagbrief versturen

Naast het gesprek is het ook belangrijk het ontslag formeel te melden met een ontslagbrief. Hierin moeten verplicht een aantal zaken in worden opgenomen zoals onder andere de startdatum van de opzegtermijn. Zorg dat deze brief meteen aangetekend verstuurd wordt na het gesprek. Wil je dat de opzeg op maandag start? Verstuur de aangetekende brief dan ten laatste dinsdag.

5. Administratie

Als werkgever moet je enkele documenten opstellen en bezorgen aan jouw ontslagen medewerker.

  • Het werkloosheidsbewijs (C4)
  • De fiscale fiche 281.10
  • De individuele rekening van het lopende jaar
  • De afrekening van de laatste betalingen
  • Het vakantieattest, als het gaat over een bediende
  • Het attest van tewerkstelling

6. Uitbetaling

Zorg voor een correcte uitbetaling. Niet enkel het resterende loon maar ook vakantiegeld en eventueel een eindejaarspremie. Indien er een opzeggingstermijn is, kan je dit doen tijdens de opzegtermijn. Is er sprake van een onmiddellijke beëindiging, dan betaal je dit in één keer uit.

7. Outplacement

Om een ontslag positief af te sluiten, is outplacement een goede oplossing. In sommige gevallen is een outplacementbegeleiding overigens wettelijk verplicht. Maar ook wanneer dit niet verplicht is, kan u er als werkgever toch voor kiezen om dit sterk instrument aan te bieden bij ontslag.

Het is anno 2022 een wenselijke aanpak, het biedt u als werkgever heel wat voordelen.. (kwalitatief uitstroombeleid: zorg dragen voor uw Employer Brand, positief signaal naar de blijvers, perspectief bieden aan de betrokkene op het moment dat dat perspectief op losse schroeven staat, ..)

Lees ook: Waarom outplacement aanbieden ook als het niet verplicht is?


Wil u weten wanneer u als werkgever verplicht bent om outplacement aan te bieden en wanneer dit wenselijk is? Ontdek de regelgeving hier. Of neem direct contact met ons op, we beantwoorden graag vrijblijvend uw vragen of bekommernissen.

Actuele blog artikelen